top of page

Start / Brinaxi metoden

Om oss

Brinaxi Care arbetar med stöd & motivationsboenden, skyddade boenden, familjehem och träningslägenheter/utsluss. Vi är är särskilt specialiserade på stöd och vård av vuxna män och kvinnor med varierande form av missbruk av alkohol, narkotika och läkemedelsmissbruk i kombination med psykiska eller neuropsykiatriska funktionsvariationer s.k. dubbla diagnoser.

Vi har specialiserat oss på den målgruppen av placeringar som har en problematik som försvårar placering i ett traditionellt HVB-hem, familjehem och stödboende. Gemensamt för de placeringar vi tar emot är att sådana alternativ har prövats men misslyckats. Det har då handlat om att klienten har haft svårigheter att bo ihop med andra, inte kan/vill delta i den planerade insatsen eller uppvisar beteenden som lägger hinder i vägen för sig själv, så som våldsamhet, återfaller i missbruk och/eller hamnar i konflikter.

Beteendet har föranlett oplanerad utskrivning och vården har fått avbrytas i förtid. Vi ser att det oftast innebär stora svårigheter för placerande myndigheter att hitta en lämplig plats som klienten kan behålla under en längre tid så att de för placeringens uppsatta mål kan genomföras.

6a3697154c50f5af9704464419b2fdc9.png
Vår metod

För att kunna möta målgruppens behov och myndigheternas efterfrågan arbetar inte Brinaxi Care efter en oflexibel mall som vi vill att alla klienter ska passa in i. Vår metod innebär istället att vi skräddarsyr varje insats och anpassar både boendet och stödet med individens behov i centrum. Vi har som målsättning att kunna erbjuda ett hållbart och långsiktigt placeringsalternativ för de klienter som har haft svårigheter att genomföra tidigare placeringar. Oavsett hur svår problematik individen har eller hur pass vårdkrävande denne är ska vi alltid göra vårt bästa för att möta behoven och löpande anpassa insatsen utifrån dessa.

Vi har gemensamt socionomer, sjuksköterskor, psykologer, läkare och boendestödjare som finns att tillgå i olika sammanhang vilket säkerställer att klienten har ett kompetent stöd i alla led och kan få sina behov tillgodosedda.

Brinaxi Care har personal med flera års erfarenhet från kommunala och privata verksamheter, med stor kunskap om familjehemsvård, behandling, psykiatri och myndighetsutövning. Genom Socialpsykiatriska Utredningsteamet (SPUT) som ingår i vår vårdfläta finns också möjlighet till att ta över eller starta upp LARO-behandling samt genomföra alla typer av utredningar med kort väntetid.

Gamla sätt öppnar inte nya dörrar. Att göra samma sak om och om igen leder oftast till samma resultat. Därför finns Brinaxi Care.

Vi skapar förutsättningarna som behövs för en lyckad placering. Här kan du läsa mer om varje enskild insats:

Stödboende

Brinaxi Care’s stöd och motivationsboenden kan ses som ett mellansteg mellan HVB-hem och ett eget boende.

9cd094c69e31e0fe3bedf6878c1214ec.png
Korttidsboende

Brinaxi Care’s korttidsboenden ger klienter möjlighet att vistas i en trygg och drogfri miljö under en kortare period.

f3c8b0f592f93482454dcdb4b47c7c27.png
Skyddat boende

Vi tillhandahåller skyddade boenden för män och kvinnor där det även finns en ytterligare problematik, såsom missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa.

812da9e3c1e70522779ef2232d54b819.png
bottom of page