top of page

Start / Ansök om plats

Matchning & Placeringsförfrågan

Här kan du som arbetar på socialtjänsten lämna en förfrågan direkt via vårt placeringsformulär. Brinaxi ser till att matcha klienten med ett av våra boenden utifrån informationen du anger.

Om du har frågor kring vår inskrivningsprocess och matchning är du välkommen att kontakta en av våra placeringsansvariga. Saknar du information om klienten, situationen är akut eller av annat skäl är du välkommen att ringa direkt på 076 – 028 86 57 så hjälper vi dig.

Här nedan kan du läsa om hur vi arbetar med matchning, vill du komma direkt till placeringsformuläret klicka nedan.

Drogpreferens

En viktig del av matchningsprocessen är att först ta reda på vad klienten har för drogpreferenser samt om det finns en huvuddrog med i bilden. Oftast är det opiater, amfetamin, alkohol, läkemedel, nätdroger, cannabis eller en kombination av flera. S.k. blandmissbruk.

Läkemedelsassisterad behandling LARO

Det kan vara bra för oss att känna till om klienten har en pågående LARO behandling eller är planerad för LARO. Observera att ifall klienten är i behov av LARO så ska en planering vara genomförd med berörd beroende vård innan LARO behandling kan påbörjas. Detta är dock inget som påverkar inskrivningen till något våra boenden. Behöver du hjälp med frågor kring LARO kan du kontakta vår samarbetspartner SPUT- Social psykiatriska Utredningsteamet på 0730-20 66 00

Kartläggning av somatiska och tyngre psykiatrisk sidoproblematik

Ibland kan det finnas problematik utöver missbruket som är av vikt att känna till för att göra en bra matchning. Vad som avses med sidoproblematik är handikapp, rörelsehinder, sjukdomar, psykiatriska diagnoser, självksadebeteende, suicidförsök, mediciner och begåvning.

SIP

Se ifall klienten har en samordnad individuell plan

Kartläggning av risker

För att göra en bra matchning gentemot klienten, personal, ort och övriga klienter så behöver vi känna till om det finns eller har funnits:

  • Tidigare och/eller verbala hot om våld.

  • Tidigare våldshandlingar mot person.

  • Tidigare våldshandlingar mot personal eller klient.

  • Eventuell situationer då risken för våld ökar.

  • Smitta, t.ex. TBC, hepatit A, B, C, HIV.

  • Risk för drogpåverkan under placeringen.

  • Tidigare självskadebeteenden.

  • Tidigare självmordshandlingar

  • Känd koppling till kriminell gruppering.

Placeringsförfrågan

Skicka ett meddelande till oss
så återkommer vi så snart vi kan.

Dina uppgifter
Klientuppgifter
Drogpreferens

Vid val av amfetamin eller opiater anges om klienten injicerar dessa droger i rutan huvuddrog. Ange också vilken som är klientens huvuddrog

Välj nedan
Läkemedelsassisterad behandling (LARO)

Observera att ifall klienten är i behov av LARO så ska en planering vara genomförd med berörd
beroende vård innan LARO behandling kan påbörjas. Detta är dock inget som påverkar inskrivningen till något våra boenden. Behöver du hjälp med frågor kring LARO kan du kontakta vår samarbetspartner SPUT- Social psykiatriska Utredningsteamet på 0730-20 66 00

Välj nedan
BESVARAS ENDAST OM LARO BEHANDLING ÄR PÅGÅENDE
Kartläggning av somatiska och tyngre psykiatrisk sidoproblematik

- Nedan anges vad klienten har för problematik utöver sitt missbruk

Handikapp, rörelsehinder
Somatisk sjukdom
Psykiatriska diagnoser
Självskadebeteende
Suicidförsök
Mediciner
Begåvningshandikapp
Ange om klienten har SIP (Samordnad Individuell Plan)
Kartläggning av risker
Tidigare verbala hot om våld.
Tidigare våldshandlingar mot person.
Tidigare våldshandlingar mot personal eller klient
Eventuella situationer då risken för våld ökar.
Smitta, t.ex. TBC, hepatit A, B, C, HIV.
Risk för drogpåverkan under placeringen
Tidigare självskadebeteenden.
Tidigare självmordshandlingar.
Känd koppling till kriminell gruppering.

Tack för ditt meddelande, vi hör av oss inom kort!

Placeringsförfrågan
bottom of page