top of page

Start / Skyddat boende

Skyddat boende

Skyddade boenden för män och kvinnor med tilläggsproblematik

Brinaxi Care tillhandahåller skyddade boenden för män och kvinnor där det även finns en ytterligare problematik, såsom missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa. Varje lägenhet är fullt inredda och utrustade med larm kopplat till ett larmbolag och till personalen.

Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten och kan ta emot skyddsplaceringar dygnet runt alla dagar på året. Vid inskrivning görs en noggrann hotbildsanalys och en handlingsplan för hur hotbilden skall hanteras. I samband med inskrivningen erhåller klienten också en mobiltelefon från oss som saknar kamera och internetuppkoppling. Vi tillåter inte heller att klienter tar med egen teknik som kan utsätta dem själva eller personal för risk, t.ex mobiltelefon, dator, surfplatta etc. I samband med transporten till boendet ska sådan utrustning antingen lämnas kvar eller lämnas över till chauffören.

812da9e3c1e70522779ef2232d54b819.png
Innehåll

Som placerad i vårt skyddsprogram kan man samtidigt få hjälp med missbruk av narkotika och/eller alkohol. Insatserna skräddarsys utifrån behov, uppdrag, förutsättningar och hotbild. Den skyddsplacerade tilldelas en kontaktperson och träffar denne minst en gång per dag. Kontaktpersonen är aldrig mer än 30 minuter bort.

Kontaktpersonen hjälper den skyddsplacerade med ansökan om skyddad identitet, kontakter med myndigheter och andra ärenden, samt ser till att klienten kan röra sig eller transportera sig säkert mellan olika platser.

Målgrupp

Vi är särskilt specialiserade på stöd och vård av vuxna män och kvinnor med varierande form av missbruk av alkohol, narkotika och läkemedelsmissbruk i kombination med psykiska eller neuropsykiatriska funktionsvariationer s.k. dubbla diagnoser. Vi tar emot både kvinnor och män (även par).

Kompetenser

Brinaxi Care samarbetar med ett stort nätverk av psykoterapeuter, psykiatriker m fl. som vi tar in vid behov. Vi skräddarsyr våra insatser utifrån varje individs särskilda behov, därför samarbetar vi också med andra aktörer i syfte att samordna och effektivisera vården för den enskilde.

PSYKIATRIKER & LEG. SJUKSKÖTERSKOR

Medicinsk bedömning och behandling

PSYKOLOG

Specialistkompetens inom differentialdiagnostik, missbruk, kris och trauma (t.ex. PTSD) samt inom KBT.

ALKOHOL & DROGTERAPEUTER

Kartläggning, behandling av missbruk, riskbruk och beroendeproblematik.

MINDFULNESS & LIVSCOACH

Certifierad mindfulness- och livscoach.

INTRESSEBEVAKARE

Hjälper klienten med insatser kopplade till ekonomi, skulder etc

BOENDESTÖDJARE

Ger stöd i vardagen genom bland annat social färdighetsträning.

bottom of page