top of page

Start / Korttidsboende

Korttidsboende

Tillfälliga insatser för vuxna med missbruk eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Brinaxi Care’s korttidsboenden ger klienter möjlighet att vistas i en trygg och drogfri miljö under en kortare period. Det kan handla om att bryta ett aktivt riskfyllt missbruk, oförutsedd hemlöshet, avgiftning, i väntan på annan placering och/eller att klienten blivit utskriven från annan instans och inte har någonstans att ta vägen.

Är man placerad som korttidsboende bor klienten i en egen lägenhet och sköter de vardagliga sysslorna själv eller med stöd från personal. Klienten tilldelas en egen kontaktperson som ihop med klienten arbetar mot de uppsatta målen.

f3c8b0f592f93482454dcdb4b47c7c27.png
Innehåll

Även på Korttidsboendet kan klienten precis som på stödboendet erbjudas samtal. Utifrån uppdraget, klientens förutsättningar och behov upprättas sedan en genomförandeplan för vad som ska uträttas på den korta tiden klienten planeras vara inskriven.

 

På Korttidsboendet finns även precis som på stödboendet möjlighet att erbjudas behandling. Kontaktpersonen ansvarar för att tillsammans med klienten varje vecka upprätta ett veckoschema som innefattar sysselsättning och olika aktiviteter som syftar till att uppnå välmående och struktur i vardagen.

Vi har också möjlighet att tillsammans med klienten och placerande myndighet kartlägga eventuella behov av vidare insatser.

Verksamheten har psykolog, psykiatriker socionomer, boendestödjare och sjuksköterskor knutet till sig. Genom mångfalden av olika kompetenser i verksamheten kan vi också säkerställa att klienten har ett kompetent stöd i alla led.

Målgrupp

Vi är särskilt specialiserade på stöd och vård av vuxna män och kvinnor med varierande form av missbruk av alkohol, narkotika och läkemedelsmissbruk i kombination med psykiska eller neuropsykiatriska funktionsvariationer s.k. dubbla diagnoser. Vi tar emot både kvinnor och män (även par).

Kompetenser

Brinaxi Care samarbetar med ett stort nätverk av psykoterapeuter, psykiatriker m fl. som vi tar in vid behov. Vi skräddarsyr våra insatser utifrån varje individs särskilda behov, därför samarbetar vi också med andra aktörer i syfte att samordna och effektivisera vården för den enskilde.

PSYKIATRIKER & LEG. SJUKSKÖTERSKOR

Medicinsk bedömning och behandling

PSYKOLOG

Specialistkompetens inom differentialdiagnostik, missbruk, kris och trauma (t.ex. PTSD) samt inom KBT.

ALKOHOL & DROGTERAPEUTER

Kartläggning, behandling av missbruk, riskbruk och beroendeproblematik.

MINDFULNESS & LIVSCOACH

Certifierad mindfulness- och livscoach.

INTRESSEBEVAKARE

Hjälper klienten med insatser kopplade till ekonomi, skulder etc

BOENDESTÖDJARE

Ger stöd i vardagen genom bland annat social färdighetsträning.

bottom of page