top of page
Stödboenden

Brinaxi Care’s stöd och motivationsboenden kan ses som ett mellansteg mellan HVB-hem och ett eget boende.

9cd094c69e31e0fe3bedf6878c1214ec.png
Korttidsboende

Brinaxi Care’s korttidsboenden ger klienter möjlighet att vistas i en trygg och drogfri miljö under en kortare period.

f3c8b0f592f93482454dcdb4b47c7c27.png
Skyddat boende

Vi tillhandahåller skyddade boenden för män och kvinnor där det även finns en ytterligare problematik, såsom missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa.

812da9e3c1e70522779ef2232d54b819.png
Brinaxi metoden

Läs mer om varför vi är framgångsrika i vårt uppdrag och hur vårt arbete med klienter kan se ut och anpassas individuellt.

6a3697154c50f5af9704464419b2fdc9.png
bottom of page